Pga brofel vid Tosteröbron är söndagens ötrafik försenad med ca 60 minuter. Ny tid Ridön Lastudden 20.15, Skåpholmen 20.20, Almö Lindö Ö 20.25, Almö Lindö N 20.30