Påminnelse om gemensam informationsträff måndag 16 december angående upphörandet av Ö-trafiken 2020 inom Västerås till öarna Almö Lindö, Skåpholmen och Ridön pga förändringar i samarbetsavtal mellan Rederi Mälarstaden och Västerås Stad. Anmälan sker via mail till peter@rederimalarstaden.se senast 9 december.