Hösten 2019 aviserade Rederi Mälarstaden om förändringar och upphörande av den kommersiella Ö-trafiken som pågått sedan 2012 till öarna Almö Lindö, Skåpholmen och Ridön. Västerås Stad beslutade under mars månad att ta över ansvaret för Ö-trafiken och gick ut med en upphandling där de sökte entreprenör som skulle trafikera dessa öar under 2020 och 2021 med lägsta pris för Västerås Stad. Kravbilden Västerås Stad ställde på entreprenören anser Rederi Mälarstaden är ett stort kliv tillbaka mot rederiets tidigare satsningar, med endast krav om taxibåt om 12 platser, obetydande krav om fartresurser, tillgänglighet för rörelsehindrade, miljökrav och andra viktiga krav. Dessutom en kraftig försämring av trafikperiod, endast 1 tur på fredagar, 1 tur på lördagar och 1 tur på söndagar och indragna bryggor te x Almö Lindö Norra. Med bakgrund av detta har Rederi Mälarstaden beslutat att återuppta den kommersiella Ö-trafiken i egen regi redan säsongen 2020 och som följd av detta har Västerås Stad avbrutit upphandlingen. Trafikstart är beräknad till början på maj månad. Mer info kommer inom kort. Trevlig Påsk!